Obhajoby diplomových prác

V utorok 1.6. sa od 9.30 uskutočnia obhajoby diplomových prác v študijnom programe Ekológia. Celý proces prebehne online formou v MS Teams, v prípade záujmu sa pripojíte tu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4c8d55755a64fb8a1c567729d027646%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b365b94-ecb6-4d31-9031-1e94e773ed20&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Program obhajob (mená bez titulov):
9.30 -10.15 Diana Grechová: VPLYV ALTERNATÍVNEHO MANAŽMENTU MESTSKÝCH TRÁVNIKOV NA POČETNOSŤ A DIVERZITU OPEĽOVAČOV. Školiteľ: Marek Semelbauer, oponent: Henrich Kalivoda
10:15 -11:00 Alexandra Annamária Sabová: Mikroplasty v tráviacom trakte býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus z Dunaja.
Školiteľ: Vladimír Kováč, oponentka: Kristína Žitňanová
11:00 – 11:45 Kornélia Tuhrinová: ROZŠÍRENIE A GENETICKÁ VARIABILITA DRUHU Crenobia alpina (Turbellaria) VO VODNÝCH BIOTOPOCH (SUB)ALPÍNSKEHO PÁSMA TATIER.
Školiteľka: Zuzana Čiamporová Zaťovičová, Oponentka: Tatiana Kúdelová

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405