Delta Dunaja 2020

Všetkých študentov ale aj neštudujúcich priaznicov ekológie pozývame na tradičnú exkurziu do Dunajskej delty v Rumunsku.

delta2020

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *