Prednáška “Eko ďalej s jasoňom”

Pozývame vás na prvú prednášku ekologického krúžku v tomto semestri, ktorá sa uskutoční 14. 3. o 14:30 v CPS+. Témou prednášky je ochrana a ekológia jedného z našich najvzácnejších motýľov, jasoňa červenookého. Túto problematiku nám predstaví Mgr. Dušan Šácha, PhD. zo Správy CHKO Biele Karpaty.

jasone_prednaska

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *