Povinné predmety
Obhajoba diplomovej práce
Všeobecná ekológia

Povinne voliteľné predmety
Produkčná ekológia
Demekológia
Biocenológia