Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

Prednáška Ekologického krúžku

Pozývame vás na prvú prednášku Ekologického krúžku v tomto semestri!

Kornan_ekokruzok_small

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klimatické zmeny – výuka

klimaticke

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Andrej Čerňanský na TA3

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Exkurzia Dunajská delta 2018

delta2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Témy záverečných prác

Aktuálne témy bakalárskych a diplomových prác si môžete pozrieť tu:

Témy záverečných prác

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terénne práce z ekológie

Vážení študenti bakalárskeho stupňa, pozývame vás na terénne práce z ekológie, ktoré sa uskutočnia 21. – 25. 5. v Banskej Štiavnici. Bližšie informácie nájdete v pozvánke:

Terénne práce z ekológie_ B. Štiavnica_2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bentické bezstavovce a ich biotopy

Vážení (nielen) študenti, hydrobiologický tím katedry ekológie pre vás pripravil novú učebnicu “Bentické bezstavovce a ich biotopy”, slúžiacu ako učebný materiál na hydrobiológiu. Jej súčasťou je aj jednoduchý určovací kľúč makrozoobentosu a medzi obrázkami a textom sú hypertextové prepojenia. Stiahnuť si ju môžete zadarmo v PDF kliknutím na obrázok titulnej strany:
benticke

English version: Benthic invertebrates_habitat_Def.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Profesorská prednáška UK: Vladimír Kováč – Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Katedra vodného hospodárstva a krajinyViac informácii o programe a prihlásení.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?

Nie len pre deti,  môžu byť zaujímavou možnosťou trávenia letných dní online prednášky Detskej Univerzity Komenského. Stačí len počítač, internet a chuť vzdelávať sa!
A práve z nášho ekologického súdka je 7. prednáška profesora Vladimíra Kováča
“Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?”
Túto prednášku, spolu s ďalšími nájdete na stránke Detskej Univerzity Komenského.

Posted in Uncategorized | Leave a comment