Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

70. narodeniny Jozefa Halgoša, Prof., RNDr., DrSc.

i_3745535   20. novembra oslávil náš kolega, významný slovenský zoológ, ekológ, parazitológ, vysokoškolský pedagóg, publicista, básnik a milovník koní
Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. svoje krásne životné jubileum 70 rokov.

K tomuto významnému sviatku mu prajeme veľa zdravia, lásky, pokoja a ešte mnoho tvorivých dní!

O jubilantovi

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Podporte prosím hromadnú pripomienku, chrániacu naše rieky pred nepremyslenou výstavbou malých vodných elektrární.

Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania aktualizovanú koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Ide o prepracovaný plán na výstavbu malých vodných elektrární (MVE). Voči doteraz platnej koncepcii vedie od r. 2014 konanie Európska komisia kvôli možnému porušeniu viacerých smerníc, dlhodobo ku nej vznášajú vážne výhrady odborníci, samosprávy aj verejnosť. Hromadnú pripomienku môžete podpísať TU.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prichádzame s novou webovou stránkou!

Milí priatelia!

Sme veľmi radi, že od teraz Vám môžeme prinášať informácie o našej katedre na novej a veríme, že aj prehľadnej a peknej internetovej stránke. Budeme radi, ak nás tu budete navštevovať a budete nám nápomocní pri jej vylepšovaní.
Srdečne Vás u nás vítame!

Vaša Katedra Ekológie

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment