Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

Voda je život, chráňme si ju

Dokumentárny film o stave riečnej krajiny v Turčianskej kotline.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bez obalu s Erikom Balážom

Vypočujte si zaujímavý rozhovor Braňa Dobšinského s Erikom Balážom, ekológom a dokumentaristom, ktorého 8.marca privítame na našom ekologickom krúžku.
Záznam z talkshow Slovenského rozhlasu Bez obalu s Erikom Balážom

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Premietanie filmu “Život v oblakoch”

Milí priatelia,
v rámci ekologického krúžku GAIA Vám 8.marca o 17:00 (miestnosť CH1-2) prinášame premietanie prvého dokumentárneho filmu z trilógie Tajomné Karpaty z dielne Arolla Film. Súčasťou premietania bude aj diskusia s režisérom a scenáristom filmu – Erikom Balážom, známym ekológom a odborníkom na divokú prírodu. Film vznikol v koprodukcii s RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska.

“Ako na Noemovej arche plávajúcej časom, prežívajú v Tatrách kamzíky spolu s ďalšími obyvateľmi arktickej prírody už viac ako desaťtisíc rokov. V tomto vysokohorskom prostredí, ktoré je polovicu roka pokryté snehom, je človek dodnes len príležitostným hosťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedinečným ostrovom divokej prírody. Život v oblakoch je plný protikladov. Krehké kamzíčatká akoby ani nepatrili do tohto drsného prostredia. No na výčiny počasia sú výborne adaptované a naplno si užívajú život v týchto nehostinných podmienkach. Nenechajú sa zaskočiť ani jarným snežením. Počas leta vychádzajú do kráľovstva kamzíkov aj jelene a medvede, ktorých osudy sa nečakane prelínajú v období vášnivej jelenej ruje. No najväčšou skúškou v živote kamzíkov je zima. Počas nej čelia hlbokému snehu, víchriciam, lavínam a hladu. Akoby to nestačilo, predátori sa pokúšajú uloviť oslabené zvieratá. A tak do kráľovstva kamzíkov prichádza aj najtajomnejší obyvateľ hôr – rys.” (oficiálny text distribútora)

Viac o udalosti na našej FB stránke

Ste srdečne vítaní a tešíme sa na Vás!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Od Karibiku po Andy na vlastnej koži

Takto pred rokom sme spoznávali a objavovali juhoamerické ekosystémy a v týchto dňoch Stanka Brindzová dokončila krátky film o tomto neopakovateľnom dobrodružstve.  Podobnej exkurzie sa môžete zúčastniť aj vy v rámci predmetu Ekosystémy Zeme – bližšie info nájdete v časti Exkurzie.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom

158741282_638df0Dokumentárny film Jakuba Cíbika Biele Karpaty – Kráľovstvo strážené Vršatcom začal vznikať v auguste roku 2012. Ako už jeho názov napovedá, venovaný je pohoriu ležiacemu na slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska.
Snímka je zameraná predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov tu vznikli druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť a s ňou aj krajina prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.
Film postupne približuje typické zložky bielokarpatskej krajiny – ľudské sídla, vodné toky, kvetnaté lúky a pasienky, polia, skalné bralá, lesy a ovocné sady. Prostredníctvom pútavých záberov a komentára sa verejnosť dozvie mnoho informácií o ich cenných obyvateľoch, ale aj o súčasných problémoch či vhodných i nevhodných spôsoboch starostlivosti. Celý film si môžete pozrieť TU.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Od Karibiku po Andy

l252753Práve v týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve VEDA úžasná knižka dvoch autorov Jozefa Májskeho a Tomáša Derku  “Od Karibiku po Andy”. Táto krásna a bohato ilustrovaná kniha predstavuje čitateľom nesmierne bohatú flóru a faunu najvýznamnejších ekosystémov Venezuely. Určená je ľuďom s hlbším záujmom o živú prírodu tejto krajiny i celej tropickej Ameriky, keďže sumarizuje aj veľa všeobecných poznatkov o trópoch Nového sveta. Obsahuje množstvo poznatkov a vlastných pozorovaní autorov, ale aj údaje získané ich dlhoročným štúdiom literárnych prameňov. My ju odporúčame všetkým minulým aj budúcim absolventom exkurzie “Ekosystémy Zeme – Južná Amerika”, ale aj tým, ktorí by sa počas vianočných sviatkov chceli len tak zasnívať o džungli, mangrovoch, savanách, horských hrebeňoch, karibských plážach, alebo podmorskom svete.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

70. narodeniny Jozefa Halgoša, Prof., RNDr., DrSc.

i_3745535   20. novembra oslávil náš kolega, významný slovenský zoológ, ekológ, parazitológ, vysokoškolský pedagóg, publicista, básnik a milovník koní
Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc. svoje krásne životné jubileum 70 rokov.

K tomuto významnému sviatku mu prajeme veľa zdravia, lásky, pokoja a ešte mnoho tvorivých dní!

O jubilantovi

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Podporte prosím hromadnú pripomienku, chrániacu naše rieky pred nepremyslenou výstavbou malých vodných elektrární.

Hromadná pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania aktualizovanú koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Ide o prepracovaný plán na výstavbu malých vodných elektrární (MVE). Voči doteraz platnej koncepcii vedie od r. 2014 konanie Európska komisia kvôli možnému porušeniu viacerých smerníc, dlhodobo ku nej vznášajú vážne výhrady odborníci, samosprávy aj verejnosť. Hromadnú pripomienku môžete podpísať TU.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prichádzame s novou webovou stránkou!

Milí priatelia!

Sme veľmi radi, že od teraz Vám môžeme prinášať informácie o našej katedre na novej a veríme, že aj prehľadnej a peknej internetovej stránke. Budeme radi, ak nás tu budete navštevovať a budete nám nápomocní pri jej vylepšovaní.
Srdečne Vás u nás vítame!

Vaša Katedra Ekológie

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment