Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce.
 
Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické a evolučné procesy na rôznych úrovniach - od molekulárnej, cez úroveň jedincov, populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po súčasnosť.
 
Čítať viac  
 
 

Témy záverečných prác

Aktuálne témy bakalárskych a diplomových prác si môžete pozrieť tu:

Témy záverečných prác

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terénne práce z ekológie

Vážení študenti bakalárskeho stupňa, pozývame vás na terénne práce z ekológie, ktoré sa uskutočnia 21. – 25. 5. v Banskej Štiavnici. Bližšie informácie nájdete v pozvánke:

Terénne práce z ekológie_ B. Štiavnica_2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bentické bezstavovce a ich biotopy

Vážení (nielen) študenti, hydrobiologický tím katedry ekológie pre vás pripravil novú učebnicu “Bentické bezstavovce a ich biotopy”, slúžiacu ako učebný materiál na hydrobiológiu. Jej súčasťou je aj jednoduchý určovací kľúč makrozoobentosu a medzi obrázkami a textom sú hypertextové prepojenia. Stiahnuť si ju môžete zadarmo v PDF kliknutím na obrázok titulnej strany:
benticke

English version: Benthic invertebrates_habitat_Def.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Profesorská prednáška UK: Vladimír Kováč – Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Katedra vodného hospodárstva a krajinyViac informácii o programe a prihlásení.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?

Nie len pre deti,  môžu byť zaujímavou možnosťou trávenia letných dní online prednášky Detskej Univerzity Komenského. Stačí len počítač, internet a chuť vzdelávať sa!
A práve z nášho ekologického súdka je 7. prednáška profesora Vladimíra Kováča
“Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?”
Túto prednášku, spolu s ďalšími nájdete na stránke Detskej Univerzity Komenského.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terénne práce z ekológie v Banskej Štiavnici 2017

Aj tohtoročné terény z ekológie sme strávili v krásnom prostredí Banskej Štiavnice.

Materiály k projektom Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SEA SHEPHERD na našej fakulte!!!

16997932_1562408960455043_7030993981789844804_n

Sme veľmi radi, že Vám v spolupráci so Sea Shephard môžeme 6. apríla predstaviť výkonného riaditeľa Sea Shepherd Global kapitána Alexa Cornelissena spolu s kapitánom Petrom Hammarstedtom. V rámci 40. výročia založenia organizácie Sea Shepherd, nám prídu porozprávať o ich práci, kampaniach, ale hlavne o tom, prečo je dôležité ochraňovať oceány a život v nich.

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), založená v roku 1977, je medzinárodná nezisková organizácia zameraná na morské, voľne žijúce, živočíchy. Jej misiou je ukončiť ničenie prirodzeného prostredia svetových oceánov a zabíjanie zvierat s cieľom chrániť a zachovávať morské druhy a ekosystémy. Organizácia Sea Shepherd používa inovatívne taktiky priameho charakteru s cieľom vyšetrovať, dokumentovať a v prípade potreby zasiahnuť a čeliť nelegálnym aktivitám odohrávajúcim sa na otvorenom mori. Sea Shepherd ochraňuje biodiverzitu našich krehko vyvážených oceánskych ekosystémov a zabezpečuje tak ich prežitie pre ďalšie generácie.

Pre aktuálne informácie sledujte udalosť na FB.
Viac informácii o Sea Shepherd nájdete na ich stránke Sea Shepherd Conservation Society
Videá z kampaní Sea Shepherd.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voda je život, chráňme si ju

Dokumentárny film o stave riečnej krajiny v Turčianskej kotline.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bez obalu s Erikom Balážom

Vypočujte si zaujímavý rozhovor Braňa Dobšinského s Erikom Balážom, ekológom a dokumentaristom, ktorého 8.marca privítame na našom ekologickom krúžku.
Záznam z talkshow Slovenského rozhlasu Bez obalu s Erikom Balážom

Posted in Uncategorized | Leave a comment