Hodnotenie tečúcich vôd (Bulánková et Stloukalová 2012)

Invázne rastliny (Švolíková 2018)

Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management (Konvička et al. 2005)

Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management (Konvička et al. 2006)

Bentické bezstavovce (Bulánková et al. 2012)

Bentické bezstavovce a ich biotopy (Rúfusová et al. 2017)

Úvod do půdní biologie (Schlaghamerský 2013)

Praktika z pudni biologie (Tuf 2013)

Freshwater Invertebrates in Central Europe (Kriska 2009)