Terénne práce z ekológie

Oznam pre študentov 2. ročníka, ktorý sú prihlásení na Terénne práce z ekológie:

terny_BS

Terénne práce z ekológie_ B. Štiavnica_2019

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *