Aktualizované témy záverečných prác!

Vážení študenti a záujemcovia o bakalárske a magisterské štúdium ekológie!

Na stránke http://www.ekologiauk.sk/temy-zaverecnych-prac/?preview=true nájdete aktualizované témy záverečných prác.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *