Daily Archives: September 27, 2018

Aktualizované témy záverečných prác!

Vážení študenti a záujemcovia o bakalárske a magisterské štúdium ekológie! Na stránke http://www.ekologiauk.sk/temy-zaverecnych-prac/?preview=true nájdete aktualizované témy záverečných prác. Share

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voliteľné predmety na Katedre ekológie

Share

Posted in Uncategorized | Leave a comment