Bentické bezstavovce a ich biotopy

Vážení (nielen) študenti, hydrobiologický tím katedry ekológie pre vás pripravil novú učebnicu “Bentické bezstavovce a ich biotopy”, slúžiacu ako učebný materiál na hydrobiológiu. Jej súčasťou je aj jednoduchý určovací kľúč makrozoobentosu a medzi obrázkami a textom sú hypertextové prepojenia. Stiahnuť si ju môžete zadarmo v PDF kliknutím na obrázok titulnej strany:
benticke

English version: Benthic invertebrates_habitat_Def.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *