Profesorská prednáška UK: Vladimír Kováč – Prečo nie je dobré stotožňovať evolúciu s Darwinom

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *