Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?

Nie len pre deti,  môžu byť zaujímavou možnosťou trávenia letných dní online prednášky Detskej Univerzity Komenského. Stačí len počítač, internet a chuť vzdelávať sa!
A práve z nášho ekologického súdka je 7. prednáška profesora Vladimíra Kováča
“Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?”
Túto prednášku, spolu s ďalšími nájdete na stránke Detskej Univerzity Komenského.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *